Narcolepsie is een chronische slaap aandoening, het brein kan de slaap-waak cycli niet goed reguleren. Personen die lijden aan narcolepsie, kunnen een sterke drang om te slapen voelen op elke moment van de dag. Vaak gebeurt het dat mensen die lijden aan narcolepsie spontaan in slaap vallen gedurende de dag voor een paar seconden of minuten. Er zijn ook extreme gevallen, narcoleptische personen kunne zo in slaap blijven voor ettelijke uren.

Voordelen voor narcolepsie patiënten

De meerderheid van de mensen die aan narcolepsie lijdt, ondervinden verschillende symptomen zoals eetstoornissen, met een verhoogde drang om verschillende voedingswaren te eten.

Als we ons baseren op de statistieken, komt narcolepsie vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Er zijn ook genetische links die bepalen of je al dan niet gevoelig bent om narcolepsie te krijgen. Maar tegenwoordig blijft de eigenlijke oorzaak van narcolepsie onbekend. Er zijn verschillende bewijzen dat een chemische stof in het brein, hypocretine geheten, een belangrijke rol speelt bij narcolepsie. Deze chemische stof helpt een persoon wakker te houden gedurende de dag en het houdt ook de REM fase, of rapid eye movement fase, tijdens het slapen stabiel en binnen het juiste tijdsinterval. Diegenen die lijden aan narcolepsie hebben heel lage hypocretine waarden. Het probleem is dat de redenen hiervoor nog altijd onbekend zijn.

De belangrijkste symptomen van narcolepsie zijn cataplexie, een plotseling verlies van onvrijwilligen spiertonus en dit kan aangezet worden door plotselinge emotionele reacties zoals woede, verrassing, lachen en angst. Overmatige slaperigheid tijdens de dag is ook een symptoom, mensen met narcolepsie zijn overdag vaak heel moe en kunnen dit niet onder controle houden. Ook kunnen er levendige hallucinaties voorkomen tijdens het begin van de slaap of net na het wakker worden. Een ander symptoom is dat de persoon allerlei handeling en bewegingen doet tijdens het slapen, maar bij het wakker worden heeft de persoon hier verder geen weet van.

De behandeling voor narcolepsie bestaat uit gedragsmatige modificaties. Hierbij horen korte en regelmatige dutjes wanneer de persoon zich slaperig voelt, een vast slaappatroon hebben, geen alcohol drinken en caffeïne vermijden net voor het slapen gaan.

Om een gezond lichaam te behouden, raden experts aan om een actieve levensstijl te hanteren.

Van de redactie van  Modafinil-kopen.nl.