1. Allergie algemeen
2. Ontstaan allergie
3. Allegische verschijnselen

Allergie uitleg

1. Allergie algemeen

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem van ons lichaam op onschadelijke stoffen. De meest bekende veroorzakers zijn stuifmeel (pollen) van bomen, grassen en onkruidachtigen. Deze vorm van allergie heet hooikoorts. Daarnaast zijn huisstofmijt en verschillende soorten schimmels bekende allergieveroorzakers, maar ook huidschilfers van honden en katten kunnen de boosdoeners zijn. Voedsel kan ook allergische reacties veroorzaken. Minder bekend zijn de allergische reacties, die het gevolg zijn van steken en beten van wespen, bijen, muggen, teken en kwallen. Tenslotte kan latex, de stof waar vaak keukenhandschoenen van worden gemaakt, allergische reacties veroorzaken.

De stoffen die allergie veroorzaken worden allergenen genoemd.

2. Ontstaan allergie

Bij allergische mensen ontstaat er een afweerreactie op allergenen. Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen aanvallen en het binnendringen van lichaamsvreemde stoffen. Ingewikkelde verdedigingsmechanismen treden in werking. Het afweermechanisme produceert o.a. “antilichamen” die de zgn. “antigenen” (ongewenste of potentieel schadelijke stoffen) moeten uitschakelen. Voor het lichaam is dit in principe een gunstige reactie.

Echter bij allergie is dit afweermechanisme ontregeld. Het lichaam reageert te heftig op bepaalde onschadelijke stoffen en organismen. De schadelijke verschijnselen noemt men “overgevoeligheid” of “allergie”. Antigenen die een allergische reactie veroorzaken worden “allergenen”genoemd.

Een allergische reactie is dus eigenlijk een buitensporige reactie van het afweersysteem op stoffen die het ten onrechte als gevaarlijk beschouwt.

3. Allegische verschijnselen

Een allergische reactie kan verschillende vormen aannemen en op verschillende plaatsen van ons lichaam tot uiting komen. Voorbeelden hiervan zijn: een jeukende neus, een verstopte neus of een loopneus, jeukende ogen, tranende ogen die branderig aanvoelen en prikkelhoest. Daarnaast kunnen jeuk, roodheid en gezwollenheid van de huid voorkomen.