Meestal heeft het lanceren van een website een specifiek vooraf bepaald doel, zoals productverkoop of dienstverlening of zelfs alleen maar het aanbieden van een nieuwsbrief. Met conversiegericht ontwerpen wordt het aantal muisklikken dat de websitebezoeker nodig heeft om bij dit doel uit te komen zo klein mogelijk gemaakt. Dit fenomeen staat ook wel bekend als de conversie paden: de weg die de bezoeker aflegt om bij het beoogde doel van een webpagina te komen. Bij conversiegericht ontwerpen draait het erom die conversie paden zo kort mogelijk te maken. Hoewel het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke website natuurlijk een gewenst aspect is, is dit eerder een bijkomstigheid van het voornaamste doel, namelijk de websitebezoeker zo snel mogelijk laten doen wat de website-eigenaar voor ogen heeft.  Read more